Psychosociale therapie

Psychosociale therapie – wat houdt dat in?

Hulp bij psychische problemen, kort gezegd. Voorbeelden van psychisch lijden: Angsten, depressie, onverwerkte rouw, overspannenheid en Burn-out, dwanghandelingen of dwanggedachten. Vaak kan hulp worden geboden door familieleden of vrienden. Soms is dat niet voldoende; hulp door een deskundige – iemand die door kennis en ervaring vertrouwd is met het labyrint van onze psyche – kan dan nodig zijn.

Doel van de gesprekken is dan meestal het verwerken van pijnlijke ervaringen en helpen het leven anders te beoordelen, het gedrag zo te veranderen dat het niveau van functioneren verbetert.

Wat doet een relatie- en gezinstherapeut?

Relatietherapie en gezinstherapie zijn specifieke vormen van therapie waarvoor een specialistische opleiding gewenst is. Partners en gezinsleden komen meestal samen, soms apart. De problemen worden geanalyseerd en besproken, de familiegeschiedenis wordt in kaart gebracht, vaak worden huiswerkopdrachten meegegeven. Bij dreigende scheiding kan een bezoek aan de therapeut leiden tot een therapie of een scheidingsbemiddeling (mediation).

Levensvragen

Wanneer het leven ons op de proef stelt – bijvoorbeeld bij ziekte, verlating, scheiding, ontslag, overlijden van een dierbare – proberen wij een houding te vinden. Deze levensvragen kunnen gepaard gaan met gevoelens van eenzaamheid, onmacht, woede, angst of schuld.

Het kan erop lijken dat het leven ons vooral wil laten lijden. Wanneer men in een neerwaartse spiraal is terechtgekomen kan een aantal gesprekken met een betrokken deskundige bewerkstelligen dat men in zichzelf weer mogelijkheden tot uitzicht en verandering ontdekt.

Verloop van de behandeling

Om duidelijk in kaart te brengen wat er aan de hand is zal ik één of meerdere intakegesprekken met u, uw partner of familieleden voeren. Ik zal vragen stellen over uw huidige situatie, uw werk, hobby’s, uw relaties. Van belang is ook uw voorgeschiedenis; de familiegeschiedenis zal worden besproken, soms met behulp van een genogram.

Op basis van de intake zal ik een oordeel geven over uw klachten en een voorstel tot behandeling doen, wat kan uitmonden in een behandelcontract. Hoe lang een therapie zal duren is niet altijd te zeggen. Vaak zijn 8 à 10 gesprekken voldoende, dit wordt kortdurende psychosociale therapie genoemd. Soms is langere tijd nodig. Ik informeer u van te voren over mijn inschatting. In overleg kan die tussentijds worden bijgesteld.
Wij zijn inmiddels verhuisd naar Veendam. Aldaarzal ik mijn werkzaamheden voortzetten door middel van huisbezoek of bij mij thuis.  Ik hanteer dezelfde tarieven als op de website vermeld met een reiskostenvergoeding variërend van €5,- tot €10,- afhankelijk van de benodigde reistijd.

Na afsluiting van de therapie volgt meestal na enige tijd een evaluatiegesprek om te zien of de verbeteringen hebben standgehouden.

Kosten

Aangezien ik inmiddels gepensioneerd ben worden de kosten niet meer door de zorgverzekeraars vergoed. De jaarlijks voorgeschreven bij- en nascholing vind ik inmiddels volstrekt overbodig, ik heb een rijke ervaring van meer dan 30 jaar….dus ik ben uit het vergoedingensysteem gestapt. Mijn huidige tarief is zeer laag : 25 euro per sessie voor een individueel consult van ongeveer 45 minuten. Voor een echtpaargesprek betaalt u € 30, voor een gezinsgesprek € 40. Voor tussentijdse telefonische en/ of emailconsulten betaalt u een tarief van €5,- per keer. Het voordeel voor de client ligt in het niet hoeven gebruiken en opsouperen van het eigen risico. Relatie- en gezinstherapie wordt helemaal niet meer vergoed. U bent dus per saldo voordeliger uit dan bij een geregistreerde therapeut…..Mocht dit uiterst lage tarief bezwaarlijk zijn, dan kan er altijd over een betalingsregeling worden gesproken, bovendien hanteer ik een sociaal tarief van 15 e. voor mensen die het moeilijk kunnen betalen.