Zorg bij kanker

Zorg bij kanker

De diagnose -‘kanker’- is als een schokgolf die zich via de patiënt voortplant naar de familie, vrienden en kennissen.Vaak is er nauwelijks tijd om van de schrik te bekomen door alle ziekenhuisbezoek, medische behandelingen die zo snel mogelijk gestart moeten worden. De praktijk wijst uit dat vaak pas na alle behandelingen de psychische en geestelijke gevolgen van de ziekte zich in alle hevigheid openbaren. Depressie, post traumatische stress stoornis (PTSS) of aanpassingsstoornis kunnen dan aan het licht komen. Juist dan is hulp en begeleiding van een deskundige wenselijk. Rob Molenaar heeft jarenlang als therapeut aan ‘Het Behouden Huys” – een Psycho-Oncologisch Centrum- te Haren gewerkt. Huisbezoek en thuisbegeleiding aan patiënt en familie was zijn specialiteit. Ook stervensbegeleiding behoorde tot zijn taken. De rijke ervaring die Rob heeft opgedaan in dit werk wil hij graag inzetten vanuit zijn eigen praktijk.